ได้ท่อมาแล้วหาไส้ท่อ(ตะเข็บ) ใครมีแบ่งปันหรือช่วยชี้เป้าหน่อยครับ โจ081-7975124 [email protected]