บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พัฒนากรทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508


"ขอบใจมากที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ขอให้ช่วยกันพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด สามารถช่วยตัวเองได้"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนนี้อีกประเด็นหนึ่ง
กับหัวหน้า

บางครั้งก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง เขามักจะมาต่อว่ามากกว่าจะมายอมรับสิ่งที่เขาให้ทำก็ มักจะเหมือนกับว่าไม่รู้จักจบจักสิ้น

หากลองกลับกันให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่เรา คงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย…และให้อภัยเขาได้กับหัวหน้า…ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ปรับกัน

แต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปัน…เรียนรู้…และเติบโตไปด้วย กัน


กับลูกน้อง

เป็นเพราะรู้จักให้ ผลตอบแทนก็กลับมามาก

กับลูกน้อง ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์เฉพาะเบื้องบนกับเบื้องล่างเท ่านั้น

ยังมีความสัมพันธ์ด้านหุ้นส่วนอยู่ด้วยรู้จักเข้าใจแ ละให้อภัยซึ่งกันและกัน หากรู้จักยอมรับมากกว่าที่จะจับผิดให้รอยยิ้มมากกว่า สายตาอันตำหนิติเตียนผล ตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับก็จะยิ่งมากตามไปด้วยกับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ใช่แค่ว่าทำงานร่วมกัน…อยู่ร่วมกันวันละไม่น้อยกว ่า 8 ชั่วโมง…ทุกวัน…ไม่เพียงแต่พูดคุยกันเรื่องงาน…หากแต ่จะต้องมีความรู้สึกที่ ดีต่อกันด้วย…แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด…สู้ปล ่อยตัวให้สบาย สบาย ไม่ได้…พบกันถือว่ามีวาสนาต่อกัน…

อยู่ร่วมกันก็ยิ่งควรจะ…เข้าใจ…ให้อภัย…และใส่ใจซึ่ง กันและกัน…