/\2 ถ้ารถเสร็จแล้ว ขอชมรถพี่บอยหน่อยนะครับ sx200 em21