พอดีเห็นรถพี่ๆที่เล่นตะเกียงกันส่วนมากจะใส่กันแต่ด ้านหน้าเลยสงสัยตำแหน่งในการยึดตะเกียงหลัง ว่าอยู่ตำแหน่งไหน หน้าตาขาจับเป็นอย่างไร ได้ข่าวว่าหาขาจับกันมักไม่ค่อยได้เลยต้องทำขาจับตะเ กียงหลังเอง เลยอยู่ดูรูปแบบ จะได้เอาไปใส่ คานไม่ไคว้ ซักคันหน่อยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ