พี่คับพอมี64แท้ทะเบียนโอนขายปะคับ
คือผมกำลังหา
มีงบประมาณ80000คับ