90 3เกียร์ ครัชหอนอะคับทำไงดี ถ้าจจะเปลี่ยนใหม่ปะมานเท่าไรอะคับ