แจ้ง Tracking Number การส่งสินค้าประจำ วันที่ 27 สิงหาคม 2552 ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้จากข ้อมูลด้านล่างนี้เลยนะครับ
เว็บไซร์ไปรษณีย์ไทย ==> http://track.thailandpost.co.th/trac...t/Default.aspx
27 สิงหาคม 2552
RE253521043TH .......... คุณ Nook
RE253521057TH .......... คุณ กฤติน
RE253521065TH .......... คุณ สรนนท์
RE253521074TH .......... คุณ สมบัติ
ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ ^^