*** โครงการ "รวมน้ำใจพี่ให้น้อง" 2549 ***

ชมรมโอล์ดไบค์ไรเดอร์ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างห้องสุขา และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม หรือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา, เครื่องแบบนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า, อุปการณ์การกีฬา และอื่นๆ แด่น้องๆ ที่อยู่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549

: : : ติดต่อขอร่วมบริจาคได้ที่ : : :
คุณ ทำนุก : 0-1298-1115
คุณ นพเก้า : 0-9829-7103
คุณ ไพรัตน์ : 0-9787-9460
คุณ ขวัญชัย : 0-9687-9019

หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...
http://www.oldbike-rider.ob.tc/view.php?N=19&A=20060807 หรือ
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...ad.php?t=28893
__________________