วันที่ 8 สิงหาคม งานที่หาดใหญ่..ขอบอกว่าโดน ไอตู้ แต่ปางก่อนวัดใจมา
เมากริบใครแจ๋ว สนใจงานนี้ บอกมา งานนี้ชัว ไปแน่ 933 กิโล จากกรุงเทพ
โปรดติดตามชม.... หางบัตรลงทะเบียน..จับ c 70 ทะเบียนโอน 1 คัน