ไม่มีใครซื้อ ผมก็ทำต่อแล้วนะครับ

"ขอยกเลิกการขายครับ"