ตามนั้นเลยครับ

ไม่เกิน 8000

ขอสภาพไงก็ได้

.......

คับขอด่วน

ลงรูปลงเบอไว้เลยนะคับ

folk_y@hotmail.com`

นะคับ