ตอนนี้ต้องการเสื้อสูบ 125 พร้อมฝาเลยก็ดี ราคาค่อยมาตกลงกัน
ติดต่อได้ที่ 06-5862805,Reynolds9992@hotmail.com