20-21 มิถุนา ไปดุรถแข่งที่นครชัยศรีกัน เรื่องเวลาเด่วพี่เจตมาแจ้งอีกที พวกพี่ๆท้ายวังลงมาแข่งด้วยไปเชียร์กัน