คนจองไว้ไม่ติดต่อ ขอขายและไม่รับจองแล้วคับเสียความรู้สึก เอ้าใครสนใจติดต่อคับ.... ถ้าจะจองของมัดจำบ้างนิดหน่องคับ...