ขอเชิญร่วมส่ง logo เข้าประกวด logo เวบ Thaiscooter.com เพื่อใช้เป็นโลโก้ ประจำเวบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไข และรายละเอียดของภาพ
- เป็น file .jpg .gif
- ต้องมีข้อความ www.thaiscooter.com หรือ thaiscooter.com เป็น ตัวอักษรหลักภายในโลโก้
- ไม่จำกัดสี
- ภาพนิ่งเท่านั้น
- ไม่จำกัดขนาด
- ต้องเป็นภาพที่สร้างเองทั้งหมด ห้ามนำภาพจากเวบอื่น หรือภาพของผู้อื่นนำมาแก้ไข

ระยะเวลาการเปิดรับ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2552

การคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวด
- ทางผู้ดูแล จะทำการเลือกภาพที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ภาพ เพื่อนำมาให้สมาชิกร่วมโหวต ภายใน 10 วัน
- ส่งภาพมาที่ thaiscooter@gmail.com เท่านั้น
- ภาพที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ภาพ นำมาแสดงภายในเวบก่อนโหวต

รางวัลขอบคุณ
- ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงิน รางวัล 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขของผู้ชนะเลิศ
- ต้องส่งไฟด์ .ai, .psd, .jpg ให้กับทางเวบ ภายใน 5 วัน
- ทางเวบอาจมีการเปลี่ยนแปลงสี ตามเหมาะสม
- หลังจากส่งมอบ ภาพ logo ของผู้ชนะ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเวบ Thaiscooter.com เท่านั้น ห้ามนำไปใช้
- เงินรางวัล จะทำการโอนเงินเข้าผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
__________________

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.thaiscooter.com/adinfo.shtml