ขอเชิญ
ทำบุญเดินทางบริจาค วัดพระบาทน้ำพุ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2009
นัด เวลา 5.00-6.00 น.ปั๊มเอสโซ่ ใหญ่ที่สุดในโลก รังสิต
ขณะนี้การเตรียมงานในภาพรวมใหญ่ๆมีความพร้อมพอสมควรเ ช่น
1. รถนำขบวน
2.สถานที่มอบเงินวัดพระบาทน้ำพุ
3.สถานที่ทานอาหารกลางวันเรียบร้อย /ที่เหลือคงเป็นเรื่องเวลาออกเดินทางนัดเเนะให้ตรงเวล า รวมถึงจุดจอดพักรถหรือเติมน้ำมันระหว่างทาง ควรเป็นปั๊มช่วงใด อีกทั้งทั้งเบอร์โทรเวลาฉุกเฉินเช่นรถเสียเป็นต้นครั บ

***เวลานัดรวมพล ยังคงเป็นสถานที่ ปั๊มเชลล์ใหญ่ที่สุดในโลก(รังสิตฝั่งขาออก)หน้าปั๊มจ ะมีป้ายบอกอยู่ครับ เวลานัดรวมพล 05.00-6.00 น. จุดพักรถและเติมน้ำมันจะมาแจ้งเพิ่มเติมครับ
มีใบผ่านทางให้ด้วยคับ
คลิก
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=299142
มาให้ได้นะคับ