รถหมูเรานี่เอาไปติดออยคูเลอร์ได้ปะคับ เพื่อนเพิ่มปะสิททิภาพในการวิ่งทางไกล
อยากรู้อะคับใครมีความรู้หรือมีปะสบการช่วยทีนะค้าบบ บบบบบบบบบ