วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552
************************************************** ************************
งาน" ชุมนุมคนรักสองล้อ มหากุศล ครั้งที่3 "
************************************************** ************************
ชมรมแกลงฮอนด้า คลาสสิค ร่วมด้วย เทศบาลตำบลบ้านนา
ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมต่างๆที่ชอบการเดินทางและรักรถ สองล้อ
มาร่วมกันทำบุญและสังสรรค์ ณ.ที่ทำการเทศบาล ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

- เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กนักเรีย น อ.แกลง จ.ระยอง
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างสมาชิกชมรมต่างๆที่เข้ามาร่วมงาน ให้มีความรักความสามัคคีและช่วยเหลือสังคม
- ร่วมกันรณรงค์โครงการเปิดไฟใส่หมวกให้ถูกต้องตามกฎหม าย
หมายเหตุ ร่วมทำบุญท่านละ 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึก
* มีการประกวดรถหลายประเภทและแจกของรางวัลอีกมากมาย (สำหรับผู้ที่จะส่งรถเข้าประกวดต้องส่งก่อนเวลา 16.00น.) เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00น. พิธีการเริ่ม เวลา 17.00น.
********************************************