อย่ามัวใช้ชีวิตอยู่กับความฝัน
เพราะเรากำลังเดินอยู่กับความจริง

ความต้องการของคนเรา...มันอยู่ที่ไหน...