ถ้าเอาทั้งโครง+ชุดหน้าและของที่ติดกะโครง+โช๊ค+ขาไก ่ นี้เท่าไรครับ ไม่เอาเครืองกะของเล็กๆๆน้อยๆอ่ะ