เคยอ่านข้อมูลมาบ้างแต่ไม่กระจ่าง คือไมล์เหลี่ยมผม เลข vbb1t จดทะเบียนปี 2505 ในเล่มบอกว่า 125 ซีซี บังโคลนหน้าโค้งมน ไม่มีรอยต่อ บังโคลนหลังที่ติดป้ายทะเบียน ก็โค้งมนไม่เป็นสี่เหลี่ยม หัวก็หล่อเป็นอันเดียวไม่เป็นหัวประกบ แต่ก่อนเป็น3 เกียร์ 2 พอร์ท ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4 เกียร์ 3 พอร์ท ผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ หรือใครมีเอกสารประกอบช่วยบอกวิธีติดต่อมาผมอยากรู้ข ้อมูล/แกวบ้านโซ่