อยากขายครับ โทรต่อรองราคาได้ครับ ขายได้ขายให้เลยครับ