เก็บเงินกองกลาง ผู้ชาย 1000
ค่าอาหาร,ที่พัก 3 วัน 4 คืน
ผู้หญิง 700

บุหรี่ น้ำมัน ออกกันไปเองนะครับ


และที่สำคัญ คือ รถคู่ใจของคุณ set ใหม่ก็ดีนะ /\2