+++ขอปิดการขายครับ...ขายได้แล้วจ้า!+++
ขอบคุณมิตรแท้ทุกท่านสำหรับกำลังใจอันล้ำค่า
และขอบคุณลูกค้าใจหินทุกท่านที่กดขี่เสมอมา
ขอขอบคุณและขอแสดงความเสียใจในหลอดเดียวกัน
em95