วันอาทิตย์ที่5 กรกฏาคม

มีงานเอาของไปบริจาคที่สถานเลี้ยงเด็กติดเอดส์ที่พนั ส

จัดโดยท่านสนธยา คุณปลื้ม

และอิกหลายกลุ่ม

ถ้ากลุ่ม ก.ม.8สนใจ

ก้อขอเชิญร่วมงานนะครับ

จุดรวมตัวใหญ่อยู่ที่แหลมแท่นไปก่อน9โมงเช้า

จุดรวมตัวย่อยปั๊ม ปตท.ข้างหมู่บ้านอิสเทิร์นแลนด์

อย่าลืมเอาของมาบริจาคด้วยนะครับ

แล้วเจอกาน

ปล.
นาป่าจงเจริญem97