แลก กะ เวฟ 100 สตาร์ท มือ มั้ย ครับ ทบ. ครบ ไม่ ขาด ต่อ

สน ก้อ 0897159803 นะ ครับ หยอด มา ก้อ ได้ ครับ ปั๊บ นะ ครับ