อยากได้เอามาใส่ดีทีอะครับยางเก่ามันเหลือแต่ดอกข้าง ๆ แล้วครับหาที่ไหนดีครับ