ขายอีเขียวข้างบนได้เมื่อไรเอาแน่จ้า
แต่ว่าจะทันหรือป่าวไม่รู้สงสัยจะไปก่อนแน่เลย