แจ้งสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ให้ทราบโดยทั่วกันครับ เนื่องจากจะมีการนัดพบปะสังสรรค์ และจะมีเรื่องประกาศต่าง ๆ โดยกำหนดวันในการนัดพบ ทุก วันศุกดิ์ ที่ร้านเอนกยานยนต์(ร้านพี่บอล) เวลา19.00-24.00ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน