:: เอ่อ?ห้วยยอดอยู่ตรงหนาย?ขอที่ตั้งพอสังเขปเผื่อว่าป ีหน้าจะลงไปภูเก็ตไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าem18 em18