ไม่ดีไรก็จะลบ จะด้จบ ถ้าเขาไม่จบก็ให้เขามาหาเลย ใครวะนั่น งง