สวัสดี ครับ พี่น้อง ชาว 2 ล้อ PRIMP

พวกเรา แหลมฉบัง ขอแสดงความยินดีกับ บอร์ดใหม่ด้วยครับ ...ไม่ว่า จะมีเครื่อง หรือ ไม่ก็ตาม ยังไงเรา ก็ 2 ล้อ ด้วยกาน