คุณแต้วจัด รถถูกๆ มาให้ดูหน่อยดิ จักยานก็ได้นะ เดี๋ยวจัดเด็กๆ งามๆ ให้