ขายแล้วครับ ขอบคุณที่อุดหนุนครับ และขอบคุณเว็บด้วยครับ