ผมอยู่พัทยาครับอยากแต่ง sr แต่ไม่รู้จักร้านแถวพัทยาเลยหรือว่าไม่มีครับ