โครงการ mc เพื่อการกุศลครั้งที่ 2
จัดโดย....ชมรมรถโบราณเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4(วัดเกาะ)
จุดประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนที่ข าดแคลน
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีของชาวสองล้อ
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2552
-เริ่มเวลา 8.00 น.ลงทะเบียนหน้างานและพักผ่อนตามอัธยาศัย
-15.00 น.เชิญชาวสองล้อร่วมทำกิจกรรมเล่นเกมส์เชื่อมความสัม พันธ์ของชาวเรา
-16.00 น.ประกวดรถประเภทต่างๆ
-ประเภทคลาสสิคเดิมๆ
-ประเภทแฟนซีทีมเวริ์ค(ส่งเข้าประกวดเป็นทีม)
-ประเภทวิ่งด้วยใจ ถึงไหนถึงกัน(ไม่น่าจะมาถึง)
-18.00 น. เริ่มกิจกรรมภาคเวทีและการแสดงดนตรี
-ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
-ร่วมสนุกแบบชาวเรากับวงดนตรีสุดมันส์
-20.00 น.ประกาศรายชื่อชมรมต่างๆที่มาร่วมงานและแลกของที่ระ ลึก
-ร่วมประมูลของที่ระลึก –มอบรางวัลการประกวดรถประเภทต่างๆ
-24.00 น.จบกิจกรรมภาคเวที พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2552
-07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
-08.00 น. ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่จัดงานและเดินทางกลับบ้านโ ดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน 100 บาทรับของที่ระลึกเป็นเข็มกลัดโลหะชุบพร้อมสติ๊กเกอร ์กลุ่มที่จัดทำพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ (ของมีจำนวนจำกัดนะครับ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
084-7830971 เปี๊ยกแปดริ้ว 083-5839363 เปี๊ยกแปดริ้ว
089-7518415 ช่างเดชแปดริ้ว 089-7470519 เฟรดแปดริ้ว
081-6509964 ช่างทรแปดริ้ว 089-2054146 ตาต๋องแปดริ้ว


ไปกันไหม

ฉะเชิงเทราเอง

กม.8 จุ๊กกุ๊ก ว่ายังไง..