ปั้มหลอดทำสิใหม่ขาดมือหมุนกับฝาปิดถังนอกนั้นสมบูรณ ์ 15000 นัดรับ