ฝากข่าวชาวสองล้อสายรถโบราณ ราดรีหน่อย วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. นี้
ทางกรมการทหารช่าง จะจัดงานรณรงค์ความรักชาติ ฝากประชาสัมพันธ์ให้
หน่อย เพราะจะมีการแห่รถกันรอบเมือง ฝากถึงกลุ่มรถไม่ว่าจะเป็นรถโบราณ , SR ,
Clubman , CB 400 ฯลฯ และกลุ่มรถ C ด้วยนะครับ
เรียนเชิญ ชาวสองล้อทุกกลุ่มนะครับ ถ้าว่างช่วยกันหน่อยครับ
เพื่อพลังของชาวสองล้อราดรี จ่าโก้ Gold Wing โพธาราม
กลุ่ม The Dragon เขาฝากมาประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อย
เจอกันปั๊ม Jet ขาเข้าราชบุรี *** ตรงข้ามตลาดกอบกุล ***
ก่อนแวลา 0800 นะครับ หมายเหตุ ก่อน 0800 นะครับ
ฝากข่าวหน่อยนะครับ ขอบคุณมาก จาก เอก ( ปากท่อ )