ยินดีที่ได้รู้จัก (อาจจะไม่เป็นทางการ แต่ก็รักรถเก่าเหมือนกันครับ)