โอ๊ย โอ๊ยทำใมมันเงียบแบบนี้เนี่ยมีใครอยู่มั่งเอ้าส่งเสี ยงหน่อยคร้าบพี่น้อง