em87=ชาลีสีเหลืองมีตะกร้าว่างหลังกระโหลกหน้าเหมือน s 90 เข็มไมค์หัก เลขเครื่องมีมากกว่า 4 ตัว ลูกสูบเสื้อสูบเป็น c 70 คาบูร์ดรีมขอบล้อชุปเครื่องชุปซ้ายขวายางเป็นยางขอบข าว มีรางวัลนำจับราคางาม tel 083-2006543 กบ c-100 เชียงใหม่