อยู่ในกลุ่มด้วยคนได้ไหมครับ เด็กกบินทร์ ปกติรวมกลุ่มกันที่ไหนครับ มีรถรุ่นไรมั่งครับ