ขาย แล้วครับ ขอบคุณ ทุกท่านที่สนใจ และ สื่อกลาง thaiscooter