เป็นวิธีการเชียนป้ายเชียร์บอล ของทีมเรานะครับ http://blog.hunsa.com/thitiphan/blog/4598