เข้ามาอยู่ในสังคมออนไลน์กะเค้าบ้างแล้ว..555++ที่นี ้ล่ะติดต่อกันง่ายหน่อยชาวเรา พวกแปดริ้ว...em95em95em95em95em95