เนื่องด้วยวันที่1สิงหาทางกลุ่มจะจัดงานมิตติ้งเล็กๆ
เลยอยากชวนพี่ๆสามพยามาร่วมครับ
ตามแต่สะดวกครับ