ก้แค่อยากจะให้พี่ๆน้องเพื่อนๆคุนลุงคุนอา ดูกันอ่าครับ รูป มอริส แต่ผมเสียดายพ่อขายไปแล้วนี้สิ