ผมว่าท่านน่าจะลง ราคา และ เบอโทร นะคับ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ