ยินดีด้วยครับกะบอร์ดใหม่ ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนครับ มีโอกาสเจอกาน