ขอถามว่าบังโซ่ของts-250Aรุ่นตัวที่กันร้อนท่อไอเสียเป็นแบบพลาสติก
จะสามารถใส่กับตัวที่กันร้อนป็นโลหะแผ่นยาว250K(ตัวเ ก่ากว่า)ได้พอดีหรือปล่าวครับ
ช่วยตอบทีครับ